Komercialno poslovanje ET, ET-PTI
(Komercialno poslovanje ET, ET-PTI)

Komercialno poslovanje ET, ET-PTI