Predmeti 
Biologija ET, ET-PTISamovpisInformacije
Družboslovje TRGSamovpisInformacije
Geografija ET, ET-PTISamovpisInformacije
Kemija ET, ET-PTISamovpisInformacije
Matematika 1L ET-PTI in 3L ETSamovpisInformacije
Matematika 1L TRGSamovpisInformacije
Matematika 2L ET-PTI in 4L ETSamovpisInformacije
Matematika 2L TRGSamovpisInformacije
Matematika 3L TRGSamovpisInformacije
Naravoslovje TRGSamovpisInformacije
Psihologija/Psihologija prodaje ET, ET-PTI, TRGSamovpisInformacije
Slovenščina 1L ET-PTI in 3L ETSamovpisInformacije
Slovenščina 1L TRGSamovpisInformacije
Slovenščina 2L ET-PTI in 4L ETSamovpisInformacije
Slovenščina 2L TRGSamovpisInformacije
Slovenščina 3L TRGSamovpisInformacije
Sociologija ET, ET-PTISamovpisInformacije
Tuji jezik I - ang 1L ET-PTI in 3L ETSamovpisInformacije
Tuji jezik I - ang 1L TRGSamovpisInformacije
Tuji jezik I - ang 2L ET-PTI in 4L ETSamovpisInformacije
Tuji jezik I - ang 2L TRGSamovpisInformacije
Tuji jezik I - ang 3L TRGSamovpisInformacije
Tuji jezik I – nem 1-3L TRGSamovpisInformacije
Tuji jezik II - ang ET-PTISamovpisInformacije
Tuji jezik II - nem 1L ETSamovpisInformacije
Tuji jezik II - nem 1L ET-PTISamovpisInformacije
Tuji jezik II - nem 2L ETSamovpisInformacije
Tuji jezik II - nem 2L ET-PTISamovpisInformacije
Tuji jezik II - nem 3L ETSamovpisInformacije
Tuji jezik II - nem 4L ETSamovpisInformacije
Umetnost ET, ET-PTI, TRGSamovpisInformacije
Zgodovina ET, ET-PTISamovpisInformacije